Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LIMANOWEJ
POLECA NASTĘPUJĄCE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

PAŹDZIERNIK 2018


 • Dudel, Barbara
  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 142 s.
  Sygn. 32 560
 • Hejterstwo
  Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod red. Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zatory. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 239 s.
  Sygn. 32 558
 • Kardaras, Nicholas
  Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi -
  i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 325, [2] s.
  Sygn. 32 555
 • Melillo, Robert
  Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. -         344 s.
  Sygn. 32 566
 • Montessori, Maria
  Sekret dzieciństwa / Maria Montessori ; przekł. Luiza Krolczuk-Wyganowska ; red. nauk. przekł. i przedm. do wyd. pol. Sylwia Camarda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - X, [1], 282, [1] s.
  Sygn. 32 567
 • Nawój-Połoczańska, Joanna
  Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. - 206 s.  Sygn. 32 563
 • Ołdakowska-Żyłka, Barbara
  Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka. - Kraków : Difin, 2017. -214 s.
  Sygn. 32 564
 • Owsiak, Stanisław
  Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,  2017. - 1134 s. - (Finanse F).
  Sygn. 32557 Cz
 • Pawlik, Kazimierz
  Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. - Wyd. 4. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 180 s.
  Sygn. 32 554
 • Price, Catherine
  Jak zerwać ze swoim smartfonem / Catherine Price. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. - 196, [1] s.
  Sygn. 32 559
 • Rondalska, Dorota
  Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją / Dorota Rondalska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 295 s.
  Sygn. 32 561
 • Sternberg, Robert J.
  Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 215, [1] s. - (Edukacja dla Mądrości).
  Sygn. 32 562
 • Wosik-Kawala, Danuta
  Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 227 s.
  Sygn. 32 569
 • Zimmermann, Jan
  Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 8, stan prawny na 12 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 588, [1] s. - (Seria Akademicka)
  Sygn. 32 565

   

          LIPIEC 2018
          CZERWIEC 2018
          KWIECIEŃ 2018
          MARZEC 2018
          LUTY 2018
          STYCZEŃ 2018
          GRUDZIEŃ 2017
          LISTOPAD 2017
          WRZESIEŃ 2017
          LIPIEC 2017
          CZERWIEC 2017
          MAJ 2017
          MARZEC 2017
          STYCZEŃ 2017
          GRUDZIEŃ 2016
          PAŹDZIERNIK 2016
          LIPIEC 2016
          CZERWIEC 2016
          MAJ 2016
          KWIECIEŃ 2016
          STYCZEŃ 2016
          GRUDZIEŃ 2015
          LISTOPAD 2015
          WRZESIEŃ 2015
          LIPIEC 2015
          CZERWIEC 2015
          MAJ 2015
          MARZEC 2015
          STYCZEŃ 2015
          LISTOPAD 2014
          PAŹDZIERNIK 2014
          SIERPIEŃ 2014
          LIPIEC 2014
          CZERWIEC 2014
          KWIECIEŃ 2014
          GRUDZIEŃ 2013
          LISTOPAD 2013
          WRZESIEŃ 2013
          SIERPIEŃ 2013
          LIPIEC 2013
          LUTY 2013
          STYCZEŃ 2013
          GRUDZIEŃ 2012
          LISTOPAD 2012
          SIERPIEŃ 2012
          LIPIEC 2012
          MAJ 2012
          KWIECIEŃ 2012
          STYCZEŃ 2012
          LISTOPAD 2011
          LIPIEC 2011
          LUTY 2011
          STYCZEŃ 2011
          GRUDZIEŃ 2010
          LISTOPAD 2010
          LIPIEC 2010
          KWIECIEŃ 2010
          LUTY 2010
          GRUDZIEŃ 2009
          PAŹDZIERNIK 2009
          WRZESIEŃ 2009
          LIPIEC 2009
          CZERWIEC 2009  
          KWIECIEŃ - MAJ 2009    
          MARZEC 2009    
          STYCZEŃ - LUTY 2009  
 
Projektowanie stron internetowych